Dette skrev Flensborg Avis den 30.10.10 om vores hovedgeneralforsamling 28. oktober 2010

Stor medlemstilgang i Borgerforeningen

Foreningskrisen er gået uden om den selskabelige Borgerforeningen i Flensborg.

FLENSBORG. Foreningskrisen, der hærger i både Danmark og Tyskland, har slået en bue udenom den selskabelige Borger foreningen i Flensborg. Tværtimod har Borgerforeningen i det forløbne år haft en medlemsvækst på godt ti procent til 227, fremgik det af foreningens generalforsamling i restaurant Borgerforeningen torsdag aften.

Der er heller ikke som i mange andre foreninger problemer med at finde medlemmer til bestyrelsen eller med fremmødettil  både fester, møder og sangarrangementer, oplyste formanden, Preben Vognsen, i sit tilbageblik over det forgangne år. Både formanden og de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev enstemmigt genvalgt.

Og så har Borgerforeningen med sine 175 år taget hul på den fagre nye elektroniske verden. Foreningen har fået egen hjemmeside på internettet, og de mange fremmødte medlemmer på generalforsamlingen blev opfordret til at oplyse deres email-adresser, så en del af den fremtidige kommunikation mellem bestyrelse
og medlemmer kan komme til at foregå i cyperspace. Formanden opfordrede til at komme med nye ideer til kommende arrangementer og luftede blandt andet muligheden for at genoptage den tidligere tradition med flerdages udflugter for medlemmerne.

Dog blev der på generalforsamlingen dryppet lidt malurt i bægeret, da den planlagte foredragsholder, den danske kulturpersonlighed Ole Hyltoft, havde meldt afbud i sidste øjeblik. Danmarks Radios generaldirektør var kort forinden snublet over en journalistisk fadæse og var trådt tilbage. Og da Ole Hyltoft er næstformand i DRs bestyrelse, måtte han blive i København til et hasteindkaldt bestyrelsesmøde torsdag aften, da man skulle drøfte ansættelse af en ny generaldirektør.

I stedet havde foreningen i elvte time overtalt naturgeograf Jørgen Clausen fra Miljøcenter Ribe til at komme til Flensborg for at fortælle om, hvordan de danske regioners miljøcentre passer på naturen og sørger for, at der er en fornuftig balance mellem naturbeskyttelse og brugen af dansk natur. (FlA)


Borgerforeningens hyldest til Dronning Margrethe i Flensborg