Borgerforeningens arrangementer i 2022

ONSDAG, 16. NOVEMBER 2022 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen
Grønlangkålsspisning samt foredrag af Ricco Victor om Alsang gennem 100 år

Det var en aften, der var rig på fællessang og musik, da Ricco Victor holdt sit foredrag om Alsang og dens betydning gennem knap 100 år for de 46 veloplagte deltagere.
Efter velkomst fra vores nye formand, Jens M. Henriksen, samt lækker grønlangkål (tak til Restaurant Borgerforeningen!), fortalte Ricco Victor om Alsang-bevægelsens opståen i 1940, hvor den bredte sig fra Aalborg til hele landet. Fællessang i form af Alsang opstår ofte i vanskelige og usikre tider, forklarede Ricco Victor, som set under corona-pandemien, hvor der blev gennemført fællessang på TV og befolkningen sang med foran fjernsynet. At fællessang også kan være en fredelig protest, sås senest 11. marts i år, hvor skolebørn over hele landet sang for fred med henblik på krigen i Ukraine. Tusind tak til Ricco Victor for en meget fint foredrag med anekdoter om den danske sangskat og masser af fællessang.

TORSDAG, 27. OKTOBER 2022 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen – Hovedgeneralforsamling

Så var det atter blevet tid til Hovedgeneralforsamling! Vi indledte med middag og derefter var det tid til en – måske – lidt vemodig hovedgeneralforsamling. Aase Abild havde nemlig på forhånd meddelt, at hun ikke ønskede at fortsætte som formand, selvom hun ægrede sig over, at hun ikke var startet som formand for ti år siden, for det havde virkelig været sjovt, som hun sagde i sin formandsberetning. Det blev til fem år på posten, 13 år i bestyrelsen og 20 år ved klaveret, som nyvalgt formand Jens M. Henriksen udtrykte det. Aase Abild modtog derfor også et særdeles velfortjent æresmedlemskab samt stående ovation fra de 40 deltagere. At Borgerforeningen ikke kommer til at gå i stå, skal den nye bestyrelse nok sørge for med Jens M. Henriksen i spidsen samt Irene Aggedam som nyvalgt næstformand, genvalgt sekretær Iver H. Ottosen, der i øvrigt fik stor ros for sin utrættelige indsats, samt genvalgt kasserer Gaby Böttinger, samt bisidere Christian Jürgensen, Editha Wehlitz, Bodil Uldall og Karen von Domarus. Borgerforeningen har i skrivende stund 199 medlemmer, heraf er 17 kommet til i løbet af 2022!

Dernæst holdt redaktør Sven-Erik Ravn, der tidligere har redigeret “Æ Rummelpot” et særdeles morsomt indlæg om Sønderjysk humor siden 1842, som fik alle til at trække på smilebåndet og som satte et lystigt punktum for dette års hovedgeneralforsamling.

LØRDAG, 8. OKTOBER 2022 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningens Kongesal fejring af H.M. Dronningens 50 års regentjubilæum

Over 60 var mødt op for at markere H.M. Dronningens 50 års regentjubilæum ved et fælles arrangement med SSF Flensborg By. Restaurant Borgerforeningen havde dækket flot op i Kongesalen, der i sandhed dannede en “royal” ramme til denne aften. Efter en lækker middag, holdt historiker, forfatter og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen et underholdende foredrag om vores dronning og kongehuset, uden manuskript, hvilket var imponerende! Tusind tak til Lars Hovbakke for et spændende, fyldigt foredrag.

TIRSDAG, 6. SEPTEMBER 2022 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen 
Foredrag historiker og forfatter Rejhan Bosnjak

Så startede vi op igen efter sommerpausen og snakken gik livligt blandt de ca. 35 medlemmer, der var mødt op. Efter Aase Abilds velkomstord samt fællessang, var der lækker middag med laks. Historiker Rejhan Bosjnak præsenterede derefter hovedpointerne fra sin undersøgelse af hvordan det danske mindretal opfatter sig selv, der dannede grundlag for hans ph.d. samt udmundede i bogen “Danskhed under forandring”. Foredraget gav, meget naturligt, anledning til en længere debat efterfølgende. Den gik især på hvordan vi i mindretallet bevarer det danske sprog og ikke blot bliver en “selvbetjeningsbutik”, hvor der til- og fravælges efter eget forgodtbefindende, men sikrer frivilligt engagement i foreninger og organisationer i Sydslesvig. Meget stof til eftertanke, men som Rejhan Boshnajk påpegede, ser fremtiden for mindretallet – ifølge hans undersøgelse – ikke så mørk ud, som det måske fremstilles i lokale medier, da især de unge i mindretallet lægger vægt på det danske sprog. Tusind tak til Rejhan Bosjnak for et tankevækkende foredrag og tak til Restaurant Borgerforeningen for dejlig mad.

TORSDAG, 16. JUNI 2022 – Udflugt til Historiecenter Dybbøl Banke
arrangeret af Frederiksklubben, Aabenraa

Det var en veloplagt skare, der mødtes på parkeringspladsen ved Historiecenter Dybbøl Banke, til en udflugt arrangeret af Frederiksklubben af 1848. Vi startede med at se den nye film om Slagtebænk Dybbøl, hvorefter vi fik en guidet rundvisning. Herefter vi var ude at se selve området og fik bl.a.udpeget skanserne 1 til 10. Det var hård kost at tænke på de mange der mistede livet under slagene i 1864 samt se og høre om soldaternes hårde vilkår, især på en pragtfuld juni-dag omgivet af det smukke og fredfyldte landskab ved Dybbøl. Programmet på Dybbøl sluttede med en film om slaget om Als den 29. juni 1864, der var den sidste afgørende kamp i krigen.
Efterfølgende drog vi ca. 40 deltagere til Den Gamle Kro i Gråsten, hvor vi spiste fælles aftensmad. Tak til Frederiksklubben for en rigtig god udflugt og hyggeligt samvær!

TORSDAG, 12. MAJ 2022 – Udflugt til Vesterled og Hvide Sande på Borgerforeningens 187. jubilæumsdag 

42 veloplagte deltagere mødte op på “Exe” lidt over 7 – nu skulle vi endelig på udflugt efter to års venten! Vejret var småkoldt og overskyet da vi kørte afsted i bus, men vejrguderne var med os – som det fremgår af billederne nedenfor – og snart tittede solen frem mens vi kørte op gennem det forårssmukke Jylland mod Vesterled.
Efter et par forårssange, fortalte vores rejseleder, tidligere skoleinspektør Jørgen Pejtersen, hvordan Holmsland Klit, hvor Vesterled ligger, og Ringkøbing Fjord, der oprindelig havde været en bugt var opstået.
Vi nåede til Vesterled kl. 11 og blev modtaget af Carsten Dalsgaard, formand for Vesterleds bestyrelse, der fortalte historien om hvordan det i 1947 lykkedes at købe den barak, der blev til lejrskolen Vesterled, der fyldte 75 år den 15. maj 2022. Vi var rundt at kigge på lejrskolen og derefter fik vi en lækker middag (husets specialitet: rødspætte!) og til dessert var der traditionel dansk jordbærgrød.

Så kørte bussen os til Hvide Sande, hvor vi gik en blæsende tur ned til Vesterhavet ved Sydvest-Strand og kørte derefter en tur gennem byen, mens Jørgen Pejtersen fortalte om bl.a. Tyskerhavnen.
Så satte vi kurs sydpå mod Henne Strand, hvor vi havde bestilt kaffe med varme hveder (spises traditionelt i Danmark aftenen inden Stor Bededag) samt brødtorte på Henne Mølle Å Badehotel. Hotellet, der er tegnet af Poul Henningsen, ligger fantastisk smukt midt i klitterne og langt fra alfarvej.

Vores flinke buschauffør kørte os derefter syd på til Flensborg, hvor vi ankom til Exe kl. 19.00 efter en lang dag med mange gode oplevelser, spændende informationer og hyggesnak. Tusind tak til Jørgen Pejtersen, Carsten Dalsgaard samt de to søde damer på Vesterled, der sørgede så godt for os.

Mandag, 25. april 2022 kl. 18.00 i Restaurant Borgerforeningen:

Det blev en forrygende aften da Elisabeth Dalsgaard inviterede os til at “Byde livet op til dans”.

Godt 40 var mødt op og fik en oplevelse ud over det sædvanlige. Elisabeth Dalsgaard, der startede med at danse som ganske ung pige, holdt et sjovt og inspirerende foredrag om sit liv med dans, hvor hun, efter bl.a. at have haft danseskoler og undervist på La Santa på Lanzarote, siden 2013 har udviklet dansekoncepter i samarbejde med bl.a. Parkinsonforeningen og Scleroseforeningen. Hun viste bl.a. film om hvor stor forskel dans gør for bevægelighed og velvære for Parkinsonpatienter.
Efter foredraget var det op at danse og det viste med al tydelighed, at dans ikke blot styrker muskler og hjerne, men så sandelig også giver godt humør. Og så var det første gang i Borgerforeningens historie, at vi fik lært at danse i takt til “Jerusalema”, sangen der under coronapandemien sendte en dansebølge verden rundt, hvor folk delte deres version på sociale medier. Tusind tak til Elisabeth for en absolut strålende aften, som vi vanen tro sluttede med sang og en hyggelig middag.

Mandag, 14. MARTS 2022 kl. 19.30 i Restaurant Borgerforeningen:

Fællesarrangement med SSF og Historisk Samfund Sydslesvigkredsen i anledning af 100-året for afstemningen i Zone II i 1920 – gæstetaler: fhv. generalkonsul, historiker Henrik Becker-Christensen

Så lykkedes det endelig, med to års forsinkelse grundet corona-nedlukninger, at få gennemført markeringen af 100-året for afstemningen i Zone II i 1920. Kongesalen var særdeles godt besat, da rundt 90 var mødt op.

Efter velkomst ved Kirsten la Cour, formand for Historisk Samfund Sydslesvigkredsen samt to fællessange holdt fhv. generalkonsul og historiker Henrik Becker-Christensen sit foredrag om baggrunden for hvad der ledte op til denne – set i historisk perspektiv – unikke mulighed for befolkningen selv at kunne vælge om de ville tilhøre Danmark eller Tyskland. For Zone IIs vedkommende førte det jo som bekendt til, at området syd for den nuværende grænse forblev tysk. Henrik Becker-Christensen gik i dybden med de politiske begivenheder og personer der var med til at forme grundlaget for og gennemføre afstemningen i Zone I og II. Tusind tak til Henning Becker-Christensen for et særdeles interessant foredrag, hvor selv tilhørere med gode historiske kendskaber, fik udvidet deres viden.

Derefter var der Sønderjysk kaffebord med alt hvad dertil hører, hvorefter den dygtige Boock og Lange Duo sørgede for musikalsk underholdning i form af sang med klaverakkompagnement samt musik for valdhorn(!) og klaver.

Herefter skulle generalkonsul Kim Andersen have overbragt en hilsen, men da denne beklageligvis var blevet syg, overtog mødeleder Jens A. Christiansen, generalsekretær for SSF, og holdt en kort tale, hvor han bl.a. kom ind på situationen i Ukraine i forhold til nationale mindretal.

Efter en sidste fællessang afrundede Aase Abild, formand for Borgerforeningen, aftenen med ønsket om sammenhold indenfor det danske mindretal og øget samarbejde og koordination mellem de forskellige sydslesvigste organisationer, med henvisning til, at aftenens fællesarrangement var et godt eksempel.