Det skete bl.a. i Borgerforeningen Flensborg i 2016:


HOVEDGENERALFORSAMLING 2016

Borgerforeningens årlige hovedgeneralforsamling fandt sted 14. december 2016 i Kongesalen i Restaurant Borgerforeningen. Vi indledte med spisning. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og sternmetællere.
 2. Formandens beretning v/formand Ruben Fønsbo.
 3. Regnskabsaflæggelse v/fung. kasserer Birthe Lønborg.
 4. Beretning og regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 20 Euro – 150 Kr.
 6. Indkomne forslag jfr. statutters §16 hhv. §19 og §18.
  – Forslag fra medlemmerne skal være formanden, Ruben Fønsbo, i hænde senest d. 6. dec.
 7. Oplysning om bestyrelsens optagne medlemmer i årets løb v/ sekretær Iver H. Ottosen.
 8. Valg til bestyrelsen – efter tur afgår:
  – Formand Ruben Fønsbo, Lyksborg. Modtager genvalg
  – Kasserer – Vakant. Forslag modtages gerne
  – Sekretær Iver H.Ottosen, Padborg. Modtager genvalg
  – Bisidder Editha Wehlitz, Flensborg. Modtager genvalg
 9. Valg af revisorer – Bruno Kramer, Harreslev og Gert Wiencke, Flensborg.
 10. Eventuelt.

Lørdag d. 16. april 2016 markerede vi Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s fødselsdag

Arrangementet fandt sted i samarbejde med Dansk Alderdomshjem i Flensborg. Vi mødtes på hjemmet kl. 14.45. I Alderdomshjemmets have blev der vanen tro holdt en kort tale, udbragt et Leve for regenten og sunget en sang. Herefter gik vi inden døre og fik en kop kaffe med tilhørende kage. Dagens taler var Sven Kjems fra Gråsten, som underholdt med beretninger om sit forhold til kongehuset.

 


Se aktuelle arrangementer