Møder og sammenkomster afholdt i 2019

Nedenfor finder du beretninger og billeder fra de arrangementer, Borgerforeningen Flensborg har afholdt i 2019.

Onsdag, 27. november 2019 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen
Grønlangkålsspisning – taler var Regionsformand i Sydjylland, Stephanie Lose, Esbjerg

Ialt var 67 medlemmer mødt op, ikke mindst på grund af aftenens taler. Efter at formand Aase Abild havde budt velkommen, startede vi med en fællessang.
Derefter serverede restaurant Borgerforeningen velsmagende grønlangkål med alt hvad dertil hører, og huset bød på en snaps – selvsagt udelukkende for fordøjelsens skyld! Selvfølgelig sang vi Jens Svendsen sang til grønkålens pris.
Så blev der serveret kaffe og aftenens taler blev budt velkommen. Det var en veloplagt Stephanie Lose, der berettede om Regionen lige nord for landegrænsen. Hun kom både ind på regionale og grænseoverskridende emner såsom social- og sundhedsopgaver, trafik, uddannelse, ambulancedrift, men også på de mange problemstillinger i forbindelse hermed f.eks. budgetter og kompetenceområder. Selvfølgelig kom hun også ind på 100-året for genforeningen i 2020.
Ikke uventet var der mange spørgsmål fra publikum bagefter, som Stephanie Lose besvarede med en charmerende åbenhed.

Borgerforeningen siger tusind tak til Stephanie Lose for at hun, på trods af en meget travl hverdag, sagde ja til at komme.

Lørdag den 23. november kl. 11 Flensborghus
Politisk brunch med direktør Ulrik Haagerup, Constructive Institute, Århus

Georg Buhl bød velkommen til de ca. 35 gæster ved vores fællesarrangment på Flensborghus og efter fællessang startede vi med brunch.

Foredragsholderen, Ulrik Haagerup, var i 10 år chef for DR’s nyhedsredaktioner. I 2017 sagde han sit job i DR op for at stifte Constructive Institute, der arbejder for at styrke demokratiet gennem en ændring af den globale nyhedskultur, der fokuserer på konflikter og det ekstreme. Han holdt foredrag om nutidens nyhedskultur, hvor kun en dårlig nyhed er en god nyhed samt de konsekvenser det har for vores opfattelse af samfundet.
Han kom ligeledes ind på, hvordan Constructive Institute arbejder på at ændre denne kultur.

Mange tak til Ulrik Haagerup for et interessant og tankevækkende foredrag der udløste mange spørgsmål fra publikum.

Onsdag, 23. oktober 2019 kl. 19.00 – Hovedgeneralforsamling i Restaurant Borgerforeningen

Så var det atter blevet tid til hovedgeneralforsamlingen i Borgerforeningen, hvor 44 medlemmer deltog. Efter velkomst ved formand Aase Abild samt fællessang indledte vi med spisning. Derefter overtog Christian Jürgensen hvervet som dirigent, og ledte mødet med sikker hånd. Efter formandens beretning samt regnskabaaflæggelse ved kasserer Birthe Lønborg, oplyste sekretær Iver H. Ottosen om nyoptagne medlemmer i det forgangne år. Derefter var der valg til følgende bestyrelsesposter: Jens M. Henriksen blev valgt til næstformand og Karen Jipp von Domarus blev valgt til bisidder.

Efter genvalg af revisorer holdt vi en kort pause, hvorefter Sydslesvigs nye provst, Hasse Neldeberg Jørgensen, holdt en interessant tale om “Mit Danmark” – meget spændende og krydret med et stænk af humor.
Alt i alt en dejlig aften med glad stemning!

Onsdag, 11. sept. 2019 – Foredrag med Kai Johannsen i Flensborghus

Vi startede efterårssæsonen med et fællesarrangement med Humanitært Udvalg. Først bød Leif Volck Madsen, formand for Humanitært Udvalg, velkommen og derefter formanden for Borgerforeningen, Aase Abild. Det var en stor glæde at kunne byde velkommen til Kai Johannsen, som er holdleder for det succesfulde danske herrehåndboldlandshold.
Kai, der stammer fra Flensborg, berettede veloplagt og med humor om sit arbejde som holdleder og de mange varierede opgaver det indebærer. Han tog os med bag kulisserne i forbindelse med herrehåndboldlandsholdets deltagelse i EM i Norge i 2008, der endte med en guldmedalje; hvordan det var at vinde OL i Rio i 2016 samt selvfølgelig den seneste triumf: at vinde VM i Danmark i år.  Kai berettede både om dagligdagen, når holdet er afsted til et mesterskab, skuffelserne når en finalekamp ender med sølv og om de erfaringer man gjorde ved deltagelse i OL i Kina og i London.
Under kaffen havde publikum mulighed for at stille spørgsmål og det benyttede mange sig af !
Mange tak til Kai Johannsen for et spændende indblik i herrehåndboldlandsholdets verden.

Onsdag, 12. juni 2019 – Årligt fællesarrangement med Frederiksklubben, Aabenraa

I år var det Borgerforeningens tur til at være værter ved det årlige fællesarrangement med Frederiksklubben. Først gik turen Lyksborg, hvor vi skulle besøge jernalderlandsbyen og Lyksborg Danske Skole. 
Derefter kørte vi ind til Flensborg, hvor der var middag i Restaurant Borgerforeningens kongesal. Efter velkomst og fællessang blev der traditionen tro serveret asparges med røget skinke. Tak til Frederiksklubben for et hyggelig aften med talrigt fremmøde.


Søndag, 12. maj 2019 – Udflugt på Borgerforeningens stiftelsesdag
til Chr. Lassens Mindemuseum med efterfølgende kaffebord på Skt. Knudsborg

Som det ses af ovenstående billeder, var det en perfekt dag til en søndagsudflugt i anledning af at det var 184 år siden Borgerforeningen blev stiftet.
Vi mødtes ved Christian Lassens Minde Museum in Jardelund. Her fortalte Nis Hansen indledningsvis om Christian Lassens liv og familie samt om hvordan museet var opstået. Derefter var der rundvisning og mange af os kunne nikke genkendende til de mange udstillede ting og følte os hensat til “gamle dage”. Et særdeles spændende museum om en ikke så fjern fortid. Tusind tak til Nis Hansen for de mange interessante informationer. Man mærker virkelig det hjerteblod, der er lagt i arbejdet med oprettelsen af museet.
Kl. 15.30 samledes vi så på Skt. Knudsborg, hvor Erik Jensen tog imod og hvor der ventede et herligt kaffebord. Efter velkomst og fødselsdagstale ved formanden blev kaffen nydt, hvorefter tidligere rektor på Duborg-Skolen, Erik Jensen, veloplagt fortalte om Skt. Knudsgildet og senere viste rundt. Kl. 17.30 sluttede en virkelig vellykket stiftelsesdag nr. 184.

Tirsdag, 23. april 2019 kl. 19.00 – Restaurant Borgerforeningen
Foredrag ved rejsepræst Mogens Amstrup-Jacobsen, Lapland, i samarbejde med Foreningen Norden, Sydslesvig.

Efter en fællessang (på svensk!) bød Aase Abild, formand for Borgerforeningen, de mange fremmødte velkommen og udtrykte sin glæde over det var lykkedes at få et fælles arrangement med Foreningen Norden.
Vi indledte med spisning, menuen stod på Wienerschnitzel – tak til Restaurant Borgerforeningen for god mad og betjening. Efter en yderligere fællessang (igen på svensk) fortalte Mogens Amstrup-Jacobsen først om sine 15 år som præst i Lapland, hvor hans sogn var på størrelse med Fyn men blot havde ca. 750 indbyggere. Han berettede om udendørs gudtjenester, vielser ved polarkredsen, møde med samerne samt mange muntre anekdoter, som f.eks. den halvtredsårige, der havde inviteret hele byen på hotelophold i Finland i anledning af sin fødselsdag (byen har 8 indbyggere), men betoningen lå på hele byen!
Derefter fortalte Mogens om sit nuværende embede som rejsepræst med hele Asien som område. Dette involverer både gudstjenester for svenskere bosat i selv fjerne egne, fængselsbesøg hos indsatte svenskere, samt hjælp ved kriser og katastrofer i området. Et spændende, men også psykisk belastende hverv, der bringer mange årlige rejsedage med adskillelse fra familien med sig. Mange tak til Mogens Amstrup-Jakobsen for en spændende aften.

Tirsdag, 16. april 2019 kl. 18.45 – H.M. Dronning Margrethe IIs fødselsdag, Dansk Alderdomshjem, Flensborg

Mange var mødt frem i Alderdomshjemmets have for at fejre Dronningens fødselsdag. Igen i år var vi heldige med vejret, for solen skinnede fra en skyfri himmel.
Vi udbragte et nifoldigt leve for fødselaren og derefter holdt Borgerforeningens formand, Aase Abild, tale. Så sang vi “Der er et yndigt land” og gik derpå indenfor til kaffebord, hvor der igen blev sunget. Bibliotekschef Jens M. Henriksen holdt en morsom fødselsdagstale.  Tak til Jens og tak til Dansk Alderdomshjem samt hjælpere, der endnu engang var med til at gøre dette til en hyggelig og vellykket sammenkomst.

Tak til Editha Wehlitz for billederne:


Mandag, 25. marts 2019 kl. 19.00 – Restaurant Borgerforeningen
Middag og foredrag om “Danmark i valgåret 2019” ved professor mso, ph.d., cand.scient.pol. David Nicolas Hopman, Valby

Der var stor interesse for at høre tidligere Duborg-elev David Hopman, der nu er professor ved Syddansk Universitet i Odense, give sit bud på valget i Danmark samt hvilken betydning befolkningens tillid til politikere og presse har for samfundet. Ialt deltog ca. 35. Vi indledte med sang og en lækker middag (tak til Restaurant Borgerforeningen), hvorefter David holdt sit foredrag, der både gav anledning til mange spørgsmål fra publikum samt stof til eftertanke. En livlig og interessant aften!

Torsdag, 7. februar 2019 kl. 19.00 – Restaurant Borgerforeningen
Middag med efterfølgende rejseforedrag “En tur til Nepal” ved Herdis Halvas-Nielsen, Flensborg

25 deltagere samledes til middag i Borgerforeningen. Derefter fortalte Herdis Halvas-Nielsen om den rejse til Nepal, hun kort inden havde været på. Herdis er en dygtig fotograf og det var derfor en fornøjelse at se de fantastiske billeder, hun havde taget undervejs – nedenfor kan du se et udvalg. Det spændende foredrag udløste mange spørgsmål fra publikum. En hyggelig og fornøjelig aften!

Onsdag, 2. januar 2019 kl. 19.00 – Nytårsmøde i Restaurant Borgerforeningen

Ca. 70 feststemte medlemmer havde fundet vej til Borgerforeningens nytårsmøde. Vi startede med velkomstsangene “Vær velkommen” og “Kong Christian stod ved højen mast”. Formand Aase Abild holdt en velkomsttale, og derefter serverede restauranten lækker indbagt laks. Generalkonsul Kim Andersen og frue var særligt indbudte gæster, og Kim Andersen holdt nytårstalen. En overvejende alvorlig tale, hvor han kom ind på mange aktuelle problematikker, både i Danmark og i Sydslesvig.
Aftenen blev rundet af med musikalsk underholdning med bandet “Gazværk”, et coverband der spiller Gasolin og Kim Larsen sange. De blev godt modtaget af publikum og fik så meget bifald, at de gav to ekstranumre. Alt i alt en rigtig dejlig aften med både alvor og morskab. Tak til generalkonsul Kim Andersen for en interessant tale, til Gazværk for god underholdning og til Restaurant Borgerforeningen for dejlig mad.