Borgerforeningen Flensborgs bestyrelse

Borgerforeningens bestyrelse mødes een gang om måneden for at drøfte og planlægge kommende arrangementer.  Har du som medlem ønsker og ideer til foredrag eller udflugter, hører vi meget gerne fra dig.

Er du interesseret i at blive medlem af Borgerforeningen? Se her, hvordan du kontakter os.