Borgerforeningen Flensborg 2011

Torsdag, den 17. november 2011 Grønlangkålsspisning i restaurant Borgerforeningen

Efter grønlangkål med alt ønskeligt tilbehør, holdt aftenens gæst, tidligere lektor Knud B. Engsnap fra Kruså, et foredrag om DET DANSKE SPROG, hvor han kom ind på sammenhæng mellen sprog, sprogbrug og kultur. Morsomt og medrivende.
Det danske sprog har ikke nogen stor udbredelse. Det er cirka nr. 90 blandt verdens sprog.Det danske sprog er derudover under pres fra diverse fremmedsprog, f. eks. engelsk på udannelsesinstitutionerne og erhvervslivet og selvfølgelig tysk i Sydslesvig.


Torsdag, den 27. oktober 2011 Hovedgeneralforsamling

Der afholdtes årlig hovedgeneralforsamling med vanlig dagsorden og vanlig middag, nemlig sprængt oksebryst (Gyldenspjæts livret!).
Aftenens taler var Stadtpräsidentin Cathy Kietzer, Stadt Kiel.
Den erfarne kommununalpolitiker i delstatens hovedstad fortalte om opgaver og vilkår for kommunerne i dagens Tyskland, ligesom hun berettede sin vej fra Aalborg til en politisk toppost i Kiel. En spændende aften.

 

 


Lørdag, den 24. september – Borgerforeningens medlemmer på tur til Hamborg

Fra Lornsendamm i Flensborg gik turen i bus til Altona, hvor vi besigtigede Altonaer Museet. Derefter var der frokost i “Vierländer Kate,” et restaureret bindingværkhus fra 1745. Så kørte vi til Speicherstadt, hvor der kunne vælges mellen at se Krydderimuseet, Marinemuseet eller “Miniatur Wunder Land.” Efter en havnerundfart var der aftensmad på en hyggelig restaurant, hvorefter turen gik tilbage til Flensborg.


Onsdag, den 15. Juni 2011

Frederiksklubben indbød til fællesarrangement i Frøslevlejren med spisning i efterskolens kantine.


Torsdag, den 12. maj 2011 Aftentur til Arnis/Arnæs

Lis og Preben Vognsen var guider på denne dejlige tur til Tysklands mindste købstad, Stadt ARNIS ( dansk: Arnæs), også kaldet “Perlen ved Slien” eller BAD ARNIS efter en fortidig badeanstalt. Lidt over 300 indbyggere – måske 350? eller er der lidt under 300!
Efter byvandringen var der spisning – asparges med skinke! – i Landgasthof BODDELHOCH i Rabenkirchen (Ravnkær).


Onsdag, den 6. April 2011 foredrag med forfatteren Ole Hyltoft

Vi indledte med spisning og derefter holdt journalist, forfatter, medlems af DR´s bestyrelse og m.m.m. OLE HYTOFT, foredrag om “At kæmpe for sin arv”. Et spændende foredrag fra en flittig bidragsyder i samfundsdebatten, der f. eks. i en kronik skrev: “Journaliststanden har overtaget magten i DR, og det går helt tilbage til 1968” – og hvem har ikke set hans indlæg om islamisme, samt hans mange boglige udgivelser.


Lørdag, den 16. april 2011 Dronningens fødselsdag på Dansk Pleje- og Ældrecenter i Nerongsallee

Vi mødtes ved Dronningens Eg i haven, derpå kaffebord i Centret med sang, hvorefter tidligere SFF-formand Heinrich Schultz,holdt fødselsdagstalen.


Tirsdag, den 8. februar 2011 besøg på Universität Flensburg

Her var der rundvisning og informationer ved universitetets professor i dansk Elin Fredsted. Efter den informative rundvisning, fortsatte aftenen i Restaurant Borgerforeningen med et let traktement. Prof. Elin Fredsted fortalte videre om universitetet, og besvarede spørgsmål fra deltagerne.


Søndag, den 2. januar 2011 Nytårsmøde

Efter årets sidste og det nye års første dag mødtes vi traditionen tro den påfølgende dag for at ønske hinanden GODT NYTÅR.
Der indledtes med spisning, hvor menuen var indbagt laks med tilbehør.

Igen var generalkonsul Henrik Becker Christensen vor nytårsgæst, og gav et vue over det forgangene år og hvad der forestår næste år.
Aftenen blev krydret med et besøg af sangeren Stine Brandt, Flensborg, som bidrog med en blanding af musicalsange og evergreens.