Møder og arrangementer afholdt i 2021

Nedenfor finder du beretninger og billeder fra de arrangementer, Borgerforeningen Flensborg har afholdt i 2021.

Se kommende arrangementer i 2021 her

Tirsdag, 14. september 2021 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen:

Foredrag ved Simon Faber, fhv. overborgmester i Flensborg og nuværende leder af Genforeningssekretariatet om markeringen af 100-året for Genforeningen

Det var en meget glad formand der bød velkommen til dette første arrangement efter de mange, mange aflysninger pga corona. Og der var fuldt hus, 32 deltagere, hvilket var det maksimalt tilladte, og fantastisk stemning fra starten. Vi indledte med en sang, med ny akkompagnetør, nemlig selveste Simon Faber, der beviste sin store musikalske kunnen og alsidighed.

Derefter var der spisning og efter en kort pause, holdt en veloplagt Simon Faber et spændende foredrag om Præsidiet for Genforeningens arbejde med markeringen af 100-året for Genforeningen. Der var planlagt 1.100 arrangementer over hele landet fra januar til juli 2020, men Covid-pandemien i marts satte omkring 800 arrangementer på pause. Mange arrangementer blev skubbet og i alt blev omkring 800 gennemført, omend mange først i 2021. Set i bakspejlet, fik markeringen af 100-året mere opmærksomhed, idet den blev strakt over en længere periode, og Simon Faber glædede sig især over, at kendskabet til folkeafstemningerne og Genforeningen er steget markant i den danske befolkning.

Mange tak til Simon Faber for et interessant foredrag og tak til alle der deltog. Fra næste møde vil der ikke længere være begrænsning for antallet af deltagere, så husk at I også er velkommen til at medbringe gæster.

Aftenen sluttede, som vanligt, med afsluttende ord fra formand Aase Abild samt en sang, igen akkompagneret af Simon Faber.