Borgerforeningens arrangementer i 2023

MANDAG, 2. JANUAR kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

40 feststemte medlemmer havde indfundet sig til Borgerforeningens nytårsmøde for at fejre det forgangne år og hylde det nye. Snakken gik som sædvanlig livligt blandt medlemmerne. Efter formandens velkomst sang vi »Vær velkommen Herrens år« og forfatter og journalist Lise Nørgaard, der døde 1.1.2023 i en alder 105 år, mindedes. Så var der middag og derefter gav kun 14-årige Hugo Löve adskillige numre på klaver, både kendte og selvkomponerede, og han må siges at være lidt af et musikalsk “wunderkind”.

Generalkonsul Kim Andersen redegjorde for det forgangne år, der som bekendt har budt på den alvorlige krig i Ukraine, der har udfordret og styrket Vestens sammenhold – ligesom krigens konsekvenser mærkes med høje energipriser og rekordhøj inflation. Generalkonsulen kom også i på den danske regeringsdannelse i efteråret samt den nye regering og Folketing. Sidst, men ikke mindst, blev der også kommenteret på mindretallets strukturdebat, som man ifølge Kim Andersen godt kunne gribe an på en anden måde næste gang, ligesom der var stor opbakning til beslutningen i SdU om at kræve en vis dansk kultur i mindretallets foreninger.