Borgerforeningens arrangementer i 2023

Sammenkomst på Dansk Alderdomshjem i anledning af Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag søndag den 16. april

Efter tre år kunne vi endelig genoptage vores mangeårige tradition med at markere Majestætens fødselsdag på Dansk Alderdomshjem. Og fremmødet var helt fantastisk. Efter fællessang og tale ved formand Jens Henriksen rykkede vi indenfor til kaffebord og der måtte sættes ekstra borde op i foyeren for at alle kunne finde plads. Stemningen var høj og to gange blev der udbragt nifoldigt leve for Dronningen. Tom Petersen, direktør for Sundhedstjeneste, Borgerforeningens sekretær Iver Ottosen og præst Jon Hardon Hansen, tidligere formand for SSF og overbevist royalist, holdt alle taler. Sluttelig blev Borgerforeningens årlige fødselsdagshilsen til Dronningen læst højt for derefter at blive hængt op på Alderdomshjemmets opslagstavle. Sekretær Iver Ottosen lovede, at svaret fra Amalienborg ligeledes ville blive hængt op når det fremkom. Nedenfor glimt fra denne dejlige eftermiddag:

Tirsdag den 4. april 2023 kl. 19 Foredrag ved direktøren for Dansk Sundhedstjeneste, Tom Petersen

TORSDAG, 16. marts kl. 19 i Restaurant Borgerforeningens Kongesal
Fællesarrangement med SSF Flensborg By

Jagtkaptajn Peter Schinkel Stamp fra Kongeskibet DANNEBROG gæstede Flensborg for at fortælle om Dronningens flydende residens og bolig. Og det skal forstås i bogstavelig forstand, idet skibet betragtes på lige fod med slottene på land.
Borgerforeningen Flensborg og SSF Flensborg By var gået sammen om at arrangere dette foredrag, som blev indledt med en fælles spisning. Næsten 80 medlemmer fra begge foreninger samt nogle fra Flensborg Yacht Club nød en maritim aften i Restaurant Borgerforeningens flotte Kongesal, en varlig passende, royal ramme.
Efter spisning holdt jagtkaptajnen sit foredrag om det nu over 90 år gamle Kongeskib DANNEBROG.
Peter Schinkel Stamp fortalte levende og med et glimt i øjet om livet ombord. Skibets opgaver og historie blev nøje skitseret, ligesom majestætens og kongefamiliens forhold og brug af selvsamme. Med stor lidenskab for sit liv som søofficer og velvidende, at han har verdens smukkeste fartøj som kommando, kom jagtkaptajnen også ind på sin egen karriere i Søværnet.

Billederne og korte filmklip var guf for øjet og blandt gæsterne var der mange, der i 2019 var med på kajen og fjorden, da DANNEBROG kom til Flensborg med vores dronning ombord. Selv efter nu snart 4 år står erindringen i Sydslesvig stadig knivskarp omkring besøget. Det er jo også noget helt unikt, når det elegante hvide skib med den karakteristiske ”smørfarvede” overbygning anløber havnen og en smilende dronning i brovingen. Denne virkning opnås sandelig ikke, hvis man ankommer med bil eller tog. Kongeskibet er også en arbejdsplads og et uddannelsessted i Søværnet. Således er der hvert år omkring 36-39 værnepligtige, der stifter bekendtskab med livet på havet ombord på DANNEBROG. Disse bliver specielt udvalgt. Og som flådens skib nr. 1 indgår Kongeskibet i den helt normale uddannelse af søofficerer, bl.a. med øvelser i brandsikkerhed, søredning og overvågning. De værnepligtige ordner alle praktiske opgaver ombord: Både rorgænger- og udkigstjans under sejlads, vagttjeneste i havn samt rengøring og pudsning af messing. Og det er der rigelig af på et skib fra 1932, både indvendig og udvendig. En stor del af de værnepligtige fortsætter efter endt sejltid på DANNEBROG deres karriere i Søværnet. Befalingsmændene ombord på Kongeskibet er normalt tilkommanderet for to-fire års perioder.
Jagtkaptajnens foredrag blev længere end planlagt, og da han selv skulle retur samme aften, var der desværre ikke meget tid til spørgsmål, men deltagerne roste deltagerne det utrolig interessante foredrag.
Det kan varmt anbefales at besøge udstillingen om Kongeskibet DANNEBROG på Koldinghus, som endnu kan ses frem til den 22. oktober 2023.

MANDAG, 2. JANUAR kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

40 feststemte medlemmer havde indfundet sig til Borgerforeningens nytårsmøde for at fejre det forgangne år og hylde det nye. Snakken gik som sædvanlig livligt blandt medlemmerne. Efter formandens velkomst sang vi »Vær velkommen Herrens år« og forfatter og journalist Lise Nørgaard, der døde 1.1.2023 i en alder 105 år, mindedes. Så var der middag og derefter gav kun 14-årige Hugo Löve adskillige numre på klaver, både kendte og selvkomponerede, og han må siges at være lidt af et musikalsk “wunderkind”.

Generalkonsul Kim Andersen redegjorde for det forgangne år, der som bekendt har budt på den alvorlige krig i Ukraine, der har udfordret og styrket Vestens sammenhold – ligesom krigens konsekvenser mærkes med høje energipriser og rekordhøj inflation. Generalkonsulen kom også i på den danske regeringsdannelse i efteråret samt den nye regering og Folketing. Sidst, men ikke mindst, blev der også kommenteret på mindretallets strukturdebat, som man ifølge Kim Andersen godt kunne gribe an på en anden måde næste gang, ligesom der var stor opbakning til beslutningen i SdU om at kræve en vis dansk kultur i mindretallets foreninger.