Borgerforeningens arrangementer i 2024

Tirsdag, 9. juli 2024 kl. 19.00 Sommeraften i Restaurant Borgerforeningens smukke I.C. Møller-værelse

I modsætning til sidste års sommerfest, hvor det var uvejr, hilste solen 34 veloplagte deltagere velkommen. Efter en velkomstdrink og en dejlig – og rigelig buffet – holdt først Kamma Gerbaulet, formand for Sydslesvigs danske Kunstforening, et kort oplæg om Kunstforeningens historie og aktiviteter og fortalte lidt om hvordan foreningen hverver medlemmer. Derefter fortalte Anke Spoorendonk, i sin egenskab som formand for Foreningen Norden Sydslesvig, ligeledes lidt om foreningens historie samt hvad Foreningen Norden står for og byder på. Også hun kom ind på hvervning af nye medlemmer, for selvom begge foreninger har over 200 medlemmer, kniber det med at rekrutere nye – et problem vi desværre alle kender.

Men aftenen var præget af hyggesnak og et par fælles sommersange blev det også til inden vi ønskede hinanden god sommer og på gensyn i efteråret!

Onsdag, 12. juni 2024 kl. 15.00 Frederiksklubben Aabenraa

Vores venskabsklub, Frederiksklubben i Aabenraa, indbød i år Borgerforeningens medlemmer til at se Franziska Clausen udstillingen på Brundlund Slot i Aabenraa. Derefter var der arrangeret middag på Folkehjem i Aabenraa.

Vi var desværre kun syv der deltog fra Borgerforeningens side, til gengæld havde vi en fantastisk eftermiddag/aften. Vi fik en guidet rundvisning i den spændende udstilling “En collage” med værker af Franziska Clausen, der stammede fra Aabenraa. Vores guide fortalte levende om Franziska Clausens liv og de udstillede værker.
Derefter gik turen til Folkehjem, hvor Erik Skifter Andersen fortalte om det slesvigske spørgsmål og Folkehjems historie ud fra tidslinjen i belægningen i den flotte mindepark foran Folkehjem. Vi sluttede af med en lækker middag på Folkehjem og hyggelig snak med medlemmerne af vores venskabsklub nord for grænsen. De glæder sig allerede til genbesøg næste juni i Flensborg, hvor vi traditionen tro skal have sat asparges!
En stor tak til Frederiksklubben og dens nye formand, Knud Sibbesen, for et virkelig vellykket, hyggeligt arrangement.

Søndag, 26. maj 2024 kl. 11.30 i Restaurant Borgerforeningen

Så skulle der holdes fødselsdag! Ved et vellykket fællesarrangement med SSF Flensborg By og Danmarks-Samfundet Sydslesvig fejrede vi Danmarks nye konges fødselsdag med manér. Godt 50 glade gæster var mødt op til en festlig dag og kl. 12.00 streamede vi de første minutter af TV-avisen, hvor Kong Frederik 10. og hans familie viste sig på balkonen på Amalienborg Slot.

I indbydelsen var der blevet lovet flere overraskelser. Efter velkomst ved de tre foreningers formænd, gik vi straks til den første: Ida Lück fra Slesvig var een af to elever fra Sydslesvig, der sidste år havde den store ære at deltage i gallamiddagen i anledning prins (nu kronprins) Christians 18års fødselsdag i København, og det fortalte hun både medrivende og morsomt om.
Derefter var der stort tag-selv-bord – en rigtig dansk frokost – mange tak til restaurant Borgerforeningen for det flotte traktement.
Så var det tid til anden overraskelse: Duoen Dü an Ik bestående af Keike Faltings fra Før og Nils Angus fra Sjælland spillede og sang folkemelodier på dansk og frisisk. Et helt fantastisk musikalsk indslag fra to dygtige og sympatiske folkemusikere, der fik meget bifald og måtte give ekstranummer.

Vi sluttede af med at råbe hurra for Kongen samt flere gode danske sange.


Onsdag, 8. maj 2024 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

Knap 40 var mødt op for at nyde sat asparges samt at komme en tur med ind bag kulisserne på Danmarks Radio!  Journalist Rosa Uldall, der stammer fra Sydslesvig, tog os med på en spændende tur i nyhedernes verden og fortalte engageret og levende om hvad DR Nyheder laver og hvor nyhederne kommer fra. Hun berettede også om sin tid som journalist på Christiansborg under seneste folketingsvalg og på DRs udlandsredaktion. Det blev ligeledes til et par sjove anekdoter og vi fik demonstreret, hvorfor det kan være anstrengende at interviewe en person, der er mindre end een selv! Endelig kom hun ind på hvad der redder journalister, når det er agurketid.

Tusind tak til Rosa Uldall for et spændende og underholdende foredrag. Ligeledes tak til restaurant Borgerforeningen for god mad.

Tirsdag, 16. april 2024 kl. 15.00 på Dansk Alderdomshjem

Traditionen tro markerede Borgerforeningen H.M. Dronning Margrethe II´s fødselsdag. Vi startede i haven, hvor formanden bød velkommen. Derefter var der kaffebord indenfor, hvor der blev udbragt et nifoldigt leve for Dronningen. Der var utroligt mange, der mødte op på Alderdomshjemmet – altså også mange af vores medlemmer – der var så fyldt, at nogle måtte sidde i tilstødende lokaler. Som altid blev der sunget, her skal lyde en stor tak til Aase Abild for at springe til ved klaveret og til Iver H. Ottosen for at sørge for lykønskningstelegram, samt til Tom Petersen, som også spontant fik holdt en lille tale om hans oplevelser med Dronning Margrethe. Nedenfor et par indtryk fra denne dejlige eftermiddag.

Onsdag, 6. marts 2024 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

MandHatten-koret optrådte med programmet “Mellem Himmel og Hav”, et fællesarrangement med SSF Flensborg By og det var herligt at opleve ca. 60 gæster engageret i en god aften i Restaurant Borgerforeningens flotte Kongesal. Efter en god middag – tak til restauranten – havde vi fornøjelsen af at lytte til det jazzede, rytmiske og velklingende herreensemble, der optrådte med koncertfortællingen ’Mellem himmel og hav’. Herfra skal der lyde et stort tak for en dejlig aften.

Onsdag, 21. februar 2024 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

Så havde vi igen fornøjelsen at indbyde til en hyggelig aften, hvor vi sammen skulle blive klogere på det danske sprog i det tyske, og det tyske sprog i det danske, og hvordan de to sprog har haft kulturel indvirkning på hinanden.  

Som det fremgår af billedet trak det fuldt hus. Efter en dejlig middag holdt sprogforsker Michael Nguyen fra Dansk Sprognævn et spændende foredrag. Herfra stor tak til ham og til alle fremmødte for en god aften.

Tirsdag, 2. januar 2024 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

Godt 45 medlemmer var mødt op for at ønske hinanden godt nytår og tilbringe en hyggelig aften sammen. Efter en lækker middag – og her skal lyde et stort tak til Restaurant Borgerforeningen, der lod os holde nytårsmøde trods ferielukning – var der musikalsk underholdning med 18årige Lisa Stammer fra Slesvig. Lisa fremførte et udvalg af populære dansk- og engelsksprogede sange, herunder et selvkomponeret nummer, på smukkeste vis og med stor charme.

Traditionen tro, holdt generalkonsul Kim Andersen derefter tale. H.M. Dronningens meddelelse om at hun overlader tronen til kronprins Frederik den 14. januar fyldte naturligt nok meget i talen, og generalkonsulen tog os med bag kulisserne i forbindelse med Dronning Margrethes besøg i Sydslesvig i 2019. Han kom derefter ind på situationen i både Ukraine og Israel/Palæstina og drog sammenligninger med tiden under den Kolde Krig. Sidst, og ikke mindst, gik Kim Andersen ind på situationen i Sydslesvig og vi fik – ikke uventet – en løftet pegefinger og en formaning om at blive bedre til at samarbejde.
Fra Borgerforeningens side skal lyde en stor tak generalkonsul Kim Andersen, der fratræder sit embede i april for at nyde sit velfortjente otium.