Møder og arrangementer afholdt i 2020

Nedenfor finder du beretninger og billeder fra de arrangementer, Borgerforeningen Flensborg har afholdt i 2020.

Tirsdag, 20. oktober 2020 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen:
Hovedgeneralforsamling
– taler: Rektor Heino Aggedam, Duborg-Skolen 

Ialt 30 medlemmer mødte op til gårsdagens hovedgeneralforsamling. Efter velkomst ved formand Aase Abild nynnede vi en sang; derefter serverede Restaurant Borgerforeningen traditionen tro Gyldenspjæts livret: Sprængt oksebryst!

Så gik vi over til aftenens formelle del, nemlig hovedgeneralforsamlingen. Bestyrelsesmedlem Christian Jürgensen ledede, som vanligt, slaget med øvet hånd. Formanden aflagde beretning og regnskabet blev forelagt og godkendt. Der fulgte en stor tak til Birthe Lønborg, der har været fungerende kasserer.

Sekretær Iver Ottosen gennemgik derefter listen over optagne medlemmer i det forgangne år – den var lang, hvilket er særdeles positivt for foreningen.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Aase Abild blev genvalgt til formand, Iver Ottosen til sekretær, nyt medlem Gaby Boettinger til kasserer samt nyt medlem Irene Aggedam til bisidder. Bisiddere Editha Wehlitz og Bodil Uldall blev begge genvalgt.

Efter en kort pause fortalte Duborg-Skolens nye rektor, Heino Aggedam, om sin opvækst, uddannelse og hidtige karriere. Vi fik indtryk af en rektor, der ikke blot har visioner, men også en ambition om at Duborg-Skolen skal være en skole, hvor både elever og lærere trives, samtidig med at der stiles mod et højt fagligt niveau. På det menneskelige niveau formidlede Heino Aggedam, at han har en behørig portion humor og en evne til ikke at tage sig selv for højtideligt – noget der uden tvivl ligeledes kommer ham til gode i hans nye stilling. Mange tak til Heino Aggedam for et godt foredrag!

Torsdag, 24. september 2020 kl. 19.00
Middag med efterfølgende foredrag om DANNEBROG gennem 800 år ved historiker Thomas Tram Pedersen

Efter lang tids corona-tvangspause samt den vanlige sommerpause kunne Borgerforeningen endelig byde velkommen til det første efterårsarrangement – desværre uden sang, men med det maksimale antal deltagere, der p.t. er tilladt.
Formand Aase Abild bød velkommen og gennemgik de udflugter og foredrag, som foreningen havde været nødt til at aflyse i løbet af foråret og sommeren. Derefter serverede restauranten en dejlig middag.
Efter middagen holdt historikeren Thomas Tram Pedersen et spændende, omfattende foredrag om Dannebrogs betydning gennem 8 århundreder, der virkelig fangede deltagerne, som de mange efterfølgende spørgsmål viste. Tak til Thomas Tram Pedersen for et rigtig godt foredrag!
Det var en dejlig aften, på trods af at vi ikke måtte synge, og det var skønt at mødes igen efter så lang tid.

Torsdag, 30. januar 2020 kl. 19 foredrag ved direktør Lykke Friis, Tænketanken Europa, om Danmark i Europa

Der var fuldt hus, da Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, holdt foredrag i Borgerforeningen – et fællesarrangement mellem Borgerforeningen Flensborg og Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig.
Borgerforeningens formand, Aase Abild, bød velkommen og efter en fællessang serverede restauranten en lækker middag for de godt 65 gæster.

Derefter holdt Lykke Friis et foredrag om ”Danmark i Europa”. Lykke Friis er en fremragende foredragsholder, der forstår at fange sit publikum, og vi fik megen information og mange sjove anekdoter.
Christian Sørensen, formand for Erhvervsforeningen, takkede Lykke Friis for et fantastisk foredrag og overrakte en godtepose til Lykkes hund(!), som blev vel modtaget – se billeder!
Det var en helt igennem vellykket aften med fin stemning, hvor snakken gik livligt.

Torsdag, 2. januar 2020 kl. 19.00 Nytårsmøde i Restaurant Borgerforeningen
Taler var generalkonsul Kim Andersen

Den 2. januar var det atter blevet tid til vores traditionelle nytårsmøde og der var ca. 70, der var mødt frem til en festlig aften med middag, taler og musik. Vi startede med velkomstsang, hvorefter formand Aase Abild bød velkommen. Menuen stod – traditionen tro – på indbagt laks.

Efter middagen var der musikalsk underholdning ved sangerinden Pia Wippich, der sang et udvalg af danske sange, akkompagneret af Peer Duschner på klaver.

Herefter holdt generalkonsul Kim Andersen nytårstalen. Det forgangne år i Sydslesvig har været travlt og spændende og Kim Andersen kom selvfølgelig ind på Dronningens besøg i september, samt på det kommende år, der vil blive præget af 100-året for Danmarks Genforening.

Derefter sang og spillede Pia Wippich og Peer Duschner populære musicalnumre. Den dygtige duo begejstrede publikum og fik meget bifald.

Igen et dejlig og hyggelig nytårsmøde! Tak til generalkonsul Kim Andersen for en god tale, til Pia Wippich og Peer Duschner for flot musikalsk underholdning og til Restaurant Borgerforeningen for dejlig mad.