Møder og sammenkomster afholdt i 2018

Se kommende arrangementer i 2019 her.

Nedenfor finder du beretninger og billeder fra de arrangementer, Borgerforeningen Flensborg har afholdt i 2018.


Onsdag, 21. november 2018 kl. 19.00 – Grønlangkålsspisning, Restaurant Borgerforeningen

Der var fint fremmøde på ca. 40 medlemmer til vores traditionelle grønkålsspisning. Maden var som sædvanlig dejlig og vi sang “grønkålens pris” inden der blev skålet i snaps.

Efter kaffen holdt historiker Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, foredrag om Grænsestriden efter 1. Verdenskrigs afslutning i november 1918, specielt Flensborg-standpunktet 1918 – 1920 og tiden derpå. Et interessant og meget aktuelt foredrag! Nedenfor nogle indtryk fra aftenen:

 


Onsdag, 24. oktober 2018 kl. 19.00 Hovedgeneralforsamling, Restaurant Borgerforeningen

Så var det atter blevet tid til hovedgeneralforsamling i Borgerforeningen, hvor 50 medlemmer deltog. Efter en lækker middag overtog Christian Jürgensen hvervet som dirigent, og ledte mødet med sikker hånd. Aase Abild, der i det forgangne år har fungeret som konstitueret formand, blev valgt til formand, Birthe Lønborg til kasserer. De øvrige medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt. Desuden blev Jens M. Henriksen, bibliotekschef for Dansk Centralbibliotek, valgt ind i bestyrelsen.

Dagsordenen for hovedgeneralforsamlingen kan ses på indbydelsen her.

Derefter holdt Else Weis fra Lyksborg et spændende foredrag om Zarina Dagmars liv og genbegravelse Ved en mindehøjtidelighed i Roskilde Domkirke, lørdag den 23. september 2006, indledte Kejserinde Dagmar sin rejse tilbage til Rusland, til Sankt Petersborg, hvor hun blev genbegravet, 28. september 2006, ved sin mands side, zar Alexander III. Foredraget var ledsaget af et lysbilledshow fra Kejserinde Dagmars sidste færd fra Roskilde Domkirke til Peter og Paul Katedralen.

 


Onsdag, 26. september 2018 kl. 19.00, Restaurant Borgerforeningen

Foredrag ved lektor Søren Fanø: Grænselandslitteratur i hundredeåret for 1. Verdenskrigs afslutning
– fra Claus Eskildsens Tønder til Karsten Skovs Broager – med et ophold i Flensborg

Aftenen var et hyggeligt gensyn med Søren Fanø, søn af tidligere rektor for Duborg-Skolen Knud Fanø, som mange af deltagerne har kendt. Samtidig gav Søren Fanøs foredrag om grænselandslitteratur et indblik i, hvordan 1. Verdenskrigs rædsler er kommet til udtryk i litteraturen. Foredraget gav stof til eftertanke, også med henblik på forsoning både efter 1. og 2. Verdenskrig. Ialt deltog 28 medlemmer.


Lørdag, 22. september 2018 kl. 11.00, brunch på Flensborghus

Det årlige fællesarrangement mellem SSF, SSW, Sydslesvigs danske Journalistforening, Sydslesvigsk Oplysningsforbund og Borgerforeningen fandt sted på Flensborghus. Efter en lækker brunch holdt redaktør Anne Libak, København, et spændende foredrag med udgangspunkt i sin aktuelle bog “Forstå populismen”, hvor hun gav sit bud på hvad populisme er. Et spændende foredrag og et særdeles vellykket arrangement med fuldt hus. Efter foredraget signerede Anne Libak sin bog. 

 


Onsdag, 5. september 2018 – Museet TIRPITZ ved Blåvand og Bennetgaard

Vores årlige heldagsudflugt blev gennemført i samarbejde med Humanitært Udvalg. Vejret var strålende flot, da bussen satte kursen nord på fra Flensborg med 50 veloplagte deltagere om bord. Efter ca. 2 timers kørsel nåede vi TIRPITZ museet. Vi startede med en guidet introduktion, hvorefter vi fik frokost – nemlig Tirpitz-platten med bl.a. hjemmebagt stenalderbrød. Særdeles lækkert og lige så gennemført som museet. Platte se billede nedenfor!

Derefter havde vi god tid til selv at udforske museet, bl.a. den imponerende ravsamling og Vesterhavets historie. Udenfor beså vi den store bunker fra 2. verdenskrig.

Hele museet var en helt fantastisk oplevelse, og flere deltagere meddelte, at det bestemt ikke var sidste gang de besøgte dette spændende museum. Et besøg her kan virkelig kun anbefales. 

Vi kørte derefter til smukke Bennetgaard, hvor der ikke alene var lækkert kaffebord, men hvor vi fik et glimrende foredrag af forstanderinden, Lola, om stedet og dets historie. 

Bussen var tilbage i Flensborg kl. ca 19 efter en særdeles vellykket udflugt. Vi takker Humanitært Udvalg for det gode samarbejde! 

Tak til Aase Abild for billederne fra udflugten.


Torsdag, 14. juni 2018 – Aftenarrangement/fællesarrangement med Frederiksklubben i Aabenraa

Vi var 14 medlemmer fra Borgerforeningen, der drog til Aabenraa til vores årlige fællesarrangement med Frederiksklubben. Vi startede med en lærerig maritim byvandring i Aabenraa. Derefter var der fælles middag i Plenarsalen på Folkehjem, hvor vi fik særdeles lækker mad. Efter middagen fulgte en kort rundvisning på Folkehjem. Vi siger tusind tak til Frederiksklubben for et vellykket arrangement!


Torsdag, 26. april 2018 – Foredrag med udlandsredaktør Kerrin Linde: Hvordan laver man en avis i tider med Trump og fake news ?

Kerrin Linde

Vores møde indledtes, vanen tro, med spisning. Derefter holdt udlandsredaktør Kerrin Linde et inspireret foredrag om at lave avis. Kerrin kom morsomt og engageret ind på de udfordringer, man som journalist og redaktør har i disse tider med overflod af (bl.a. falske) nyheder, herunder i de sociale medier.  

Kerrin Linde er født 1971 i Slesvig, student fra Duborg-Skolen og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1995. Hun har bl.a. været ansat som redaktionssekretær på Kristeligt Dagblad 1996-1999, været redaktionschef på CNN.dk og Dagbladet Dagen. Hun har arbejdet 12 år på nyhedsbureauet Ritzau, først som korrespondent i Tyskland, siden som kunderedaktør, udlandsredaktør og nyhedsredaktør. Siden april 2015 er hun udlandsredaktør ved Kristeligt Dagblad.  

 

 


Mandag, 16. april 2018 – H.M. Dronning Margrethe IIs fødselsdag

I aftensolens stråler mødtes ca. 100 deltagere i Dansk Alderdomshjems have i anledning af Dronningens fødselsdag. Efter sang, tale og nifoldigt leve, gik vi indenfor til kaffebord. Tak til tidligere minister Anke Sporendonk for en morsom og personlig fødselsdagstale, og tak til Dansk Alderdomshjem samt hjælpere, der endnu engang var med til at gøre dette til en hyggelig og vellykket sammenkomst, hvor alle nød den gode stemning.

 

Borgerforeningen Flensborg markerer Dronningens fødselsdag 2018

Anke Sporendonk holder tale i anledning af Dronningens fødselsdag

 

 

 

 

 

 

 

 


Torsdag, 22. marts 2018 – Middag og foredrag: Sydslesvig – en danskerfabrik?

Anne Kristine Prühs, der er student fra Duborg-Skolen, er bachelor i psykologi fra Københavns Universitet og i gang med at læse medicin samme sted.  Efter en velsmagende middag, leverede Anne Kristine Prühs  et frisk pust i form af et foredrag om Sydslesvig og mindretalsspørgsmålet. Hun kom bl.a. ind på hvordan det er at opvokse i mindretallet, kulturchokket når man flytter til Danmark og hvilken forskel det gør at man behersker dansk respektive taler dansk uden accent – også ret aktuelt i den nuværende integrationsdiskussion.  Foredraget gav stof til både diskussion – hvilket vi i Borgerforeningen ikke er sene til at tage op – samt til eftertanke.

 


 

 Onsdag, 28. februar 2018 – Besøg i Studieafdelingen, Dansk Centralbibliotek

Konst. formand Aase Abild byder velkommen – og smørrebrødet venter 🙂

På trods af rigelig sne og glat føre, mødte 34 medlemmer frem til en yderst informativ og fornøjelig aften på biblioteket. Centralbibliotekets leder Jens M. Henriksen og vores konstituerede formand (m/k) Aase Abild bød velkommen.

Da vi skulle tage et dyk ned bl.a. i Borgerforeningens historie, startede vi med en “en liden krønike på vers om, hvorlunde Borgerforeningen for mere end 100 år siden blev til”, der var dukket op af gemmerne.

Arkiv- og forskningschef Mogens Rostgaard Nissen fortalte forskningsafdelingens historie fra den blev oprettet i 1963, samt hvad der gemmer sig i arkiverne. Han kom ligeledes ind på hvilke arkivalier afdelingen er interesseret i at modtage (og det spænder faktisk vidt!) samt hvordan både forskere og andre interesserede kan benytte arkiverne. 

Derefter fortalte historiker og leder af Den Slesvigske Samling, Klaus Tholstrup Petersen, om denne store, enestående samling af materialer omkring alt hvad der vedrører Slesvigsk historie. Vi rundede aftenen af med en tur i Den Slesvigske Samling.

 

 

 


Nytårsmøde tirsdag 2. januar 2018

Borgerforeningen Flensborg indledte 2018 med sit årlige nytårsmøde i Kongesalen i Restaurant Borgerforeningens. Nytårsmødet var særdeles velbesøgt med ca. 80 deltagere og blev indledt med en lækker middag. Amalie, Judith og Andreas Brandenhoff stod for det musikalske indslag. 
Dette års taler var forhenværende generalkonsul Henrik Becker-Christensen, der gav et overblik over begivenhederne i det forgangne år. 
Som tak for hans indsats igennem hans 19 år i Flensborg, benyttede Borgerforeningens bestyrelse lejligheden til at udnævne Henrik Becker-Christensen og hans hustru Grethe Marie Bay til æresmedlemmer af Borgerforeningen.

 

Tidligere generalkonsul Henrik Becker-Christensen og hustru Grethe Marie Bay udnævnes til æresmedlemmer af Borgerforeningen Flensborg

Tidligere generalkonsul Henrik Becker-Christensen og hustru Grethe Marie Bay udnævnes til æresmedlemmer af Borgerforeningen FlensborgHer kan du se et udpluk af arrangementer i 2017