Borgerforeningens arrangementer i 2023

Onsdag, 22. november 2023 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

Grønlangkålsspisning. Taler var borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune.

Torsdag, 26. oktober kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

Hovedgeneralforsamling med spisning, traditionen tro stod menuen på “Gyldenspjæts livret. Derefter gennemførtes selve hovedgeneralforsamlingen; du kan læse det officielle referat her. Aftenens taler var Frank Baasch, nylig fratrådt direktør i Union Bank. Tusind tak til Frank Baasch for en god tale samt til restaurant Borgerforeningen for dejlig mad.

Onsdag, 27. september 2023 – Udflugt til Koldinghus

Vejret var godt og humøret højt da 23 glade deltagere steg på bussen i Flensborg for at køre til Koldinghus. Efter ankomsten fik vi en times guidet tur gennem udstillingerne om Kongeskibet Dannebrog og Flora Danica, begge meget spændende. Det var sjovt at se Kongeskibet “indefra” og man følte, at man fik et virkeligt indblik i dagliglivet ombord, både Kongefamiliens og mandskabets. Flora Danica, “Verdens vildeste stel”, er i sandhed et pragstel og det var spændende at høre historien bag stellets tilblivelse.
Efter rundvisningen var der frokost i Madkælderen, der ligger i slottets tidligere køkken fra 1440. Udover den helt særlige atmosfære, var frokostbuffetten absolut overdådig.
Bagefter havde vi lejlighed til at gå rundt på Koldinghus på egen hånd og ved 15-tiden kørte bussen os hjem til Flensborg. Det var en dejlig dag med hyggelig snak, mange indtryk og god mad!

Onsdag, 6. september 2023 kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

Efter fællessang og en lækker middag, fortalte Uwe Prühs, der er formand for teater- og koncertudvalget i SSF, om aktiviteter, tilbud og hvad man oplever i Danmark på området. Stor tak til Uwe Prühs samt til restauranten for god mad!

Sommeraften med hyggeligt samvær i Restaurant Borgerforeningen onsdag, 5. juli 2023

Vejrguderne var sandelig ikke med os! Vi skulle have været 32 deltagere, men på grund af den varslede orkan, der dog heldigvis ikke ramte Flensborg, blev vi kun 24. Det forhindrede dog ikke, at det blev en rigtig hyggelig aften. Efter velkomst fra formand Jens Henriksen sang vi Skt. Hans sangen og derefter var der buffet. Da der skulle være tid til at snakke sammen, var der ikke foredrag i “klassisk” forstand. Derimod holdt Katrin Lass fra Sprogforeningen et kort oplæg om foreningens aktiviteter og der var lejlighed til at stille spørgsmål. Henry Bohm, formand for Historisk Samfund, holdt ligeledes et kort, men spændende oplæg, om foreningen, og i forbindelse med de efterfølgende spørgsmål, blev tysk og dansk syn på sønderjysk/sydslesvisk historie diskuteret. Tusind tak til Katrin og Henry! Det var spændende at høre om.

no images were found

Guldkorn til kaffen – en politisk debat med fhv. minister Per Stig Møller tirsdag den 6. Juni 2023

Fællesarrangementet med bl.a. SSF By og Amt på Flensborghus trak fuldt hus og fhv. minister Per Stig Møller gav et overblik over de fire mest presserende problemer verden står overfor nu. Han betegner dem som de fire isbjerge verdens politikere og befolkning er nødt til at navigere: Klimaforandringer, demografi/migration, religioner versus demokrati og en svækket global økonomi. Den forhenværende udenrigsminister kom med sit bud på hvordan disse kunne løses, men lagde samtidig ikke skjul på, at når eet problem løses forværrer det ofte et andet. Det er af gode grunde ikke muntre emner, men Per Stig Møller er en fantastisk taler og lokkede smilet frem med anekdoter fra sin tid som udenrigsminister. Der var meget stof til eftertanke, men også håbet om, at verden (måske) dog kan klare udfordringerne. En stor tak til tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.

no images were found

Besøg fra Frederiksklubben Aabenaa på Duborg-Skolen samt til aspargesspisning torsdag den 25. maj

Vi mødes een gang årligt med vores venner fra Frederiksklubben i Aabenraa og i år var det Borgerforeningens tur til at være vært. Frederiksklubben ankom i bus til Duborg-Skolen med 48 tilmeldte – arrangementet var fra deres side fuldt booket på kun en halv time, men der stod jo også sat aspargesspisning på programmet, som det er tradition. Men først besøgte vi Duborg-Skolen, hvor vi i to grupper fik rundvisning af to elever fra 12. årgang og rektor Heino Aggedam både humoristisk og informativt fortalte om skolens historie samt nuværende og fremtidige perspektiver. Efterfølgende kunne vi stille spørgsmål, hvilket der flittigt blev gjort brug af. Alle var enige om, at det er en imponerende flot skole, som der bliver værnet godt om.
Så kørte vi til Restaurant Borgerforeningen, hvor vi efter kort velkomst fra formand Jens Henriksen, fik serveret lækre hvide asparges med røget skinke. Der var rigeligt at spise, så det i sandhed var “sat” asparges.
Frederiksklubbens formand, Knud Rasmussen, holdt en kort takketale og vi sluttede denne dejlige aften med en sang. Vi glæder os til genbesøg i Danmark næste år – det er altid en hyggelig sammenkomst.

no images were found

Sammenkomst på Dansk Alderdomshjem i anledning af Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag søndag den 16. april

Efter tre år kunne vi endelig genoptage vores mangeårige tradition med at markere Majestætens fødselsdag på Dansk Alderdomshjem. Og fremmødet var helt fantastisk. Efter fællessang og tale ved formand Jens Henriksen rykkede vi indenfor til kaffebord og der måtte sættes ekstra borde op i foyeren for at alle kunne finde plads. Stemningen var høj og to gange blev der udbragt nifoldigt leve for Dronningen. Tom Petersen, direktør for Sundhedstjeneste, Borgerforeningens sekretær Iver Ottosen og præst Jon Hardon Hansen, tidligere formand for SSF og overbevist royalist, holdt alle taler. Sluttelig blev Borgerforeningens årlige fødselsdagshilsen til Dronningen læst højt for derefter at blive hængt op på Alderdomshjemmets opslagstavle. Sekretær Iver Ottosen lovede, at svaret fra Amalienborg ligeledes ville blive hængt op når det fremkom. Nedenfor glimt fra denne dejlige eftermiddag:

no images were found

Tirsdag den 4. april 2023 kl. 19 Foredrag ved direktøren for Dansk Sundhedstjeneste, Tom Petersen

TORSDAG, 16. marts kl. 19 i Restaurant Borgerforeningens Kongesal
Fællesarrangement med SSF Flensborg By

Jagtkaptajn Peter Schinkel Stamp fra Kongeskibet DANNEBROG gæstede Flensborg for at fortælle om Dronningens flydende residens og bolig. Og det skal forstås i bogstavelig forstand, idet skibet betragtes på lige fod med slottene på land.
Borgerforeningen Flensborg og SSF Flensborg By var gået sammen om at arrangere dette foredrag, som blev indledt med en fælles spisning. Næsten 80 medlemmer fra begge foreninger samt nogle fra Flensborg Yacht Club nød en maritim aften i Restaurant Borgerforeningens flotte Kongesal, en varlig passende, royal ramme.
Efter spisning holdt jagtkaptajnen sit foredrag om det nu over 90 år gamle Kongeskib DANNEBROG.
Peter Schinkel Stamp fortalte levende og med et glimt i øjet om livet ombord. Skibets opgaver og historie blev nøje skitseret, ligesom majestætens og kongefamiliens forhold og brug af selvsamme. Med stor lidenskab for sit liv som søofficer og velvidende, at han har verdens smukkeste fartøj som kommando, kom jagtkaptajnen også ind på sin egen karriere i Søværnet.

Billederne og korte filmklip var guf for øjet og blandt gæsterne var der mange, der i 2019 var med på kajen og fjorden, da DANNEBROG kom til Flensborg med vores dronning ombord. Selv efter nu snart 4 år står erindringen i Sydslesvig stadig knivskarp omkring besøget. Det er jo også noget helt unikt, når det elegante hvide skib med den karakteristiske ”smørfarvede” overbygning anløber havnen og en smilende dronning i brovingen. Denne virkning opnås sandelig ikke, hvis man ankommer med bil eller tog. Kongeskibet er også en arbejdsplads og et uddannelsessted i Søværnet. Således er der hvert år omkring 36-39 værnepligtige, der stifter bekendtskab med livet på havet ombord på DANNEBROG. Disse bliver specielt udvalgt. Og som flådens skib nr. 1 indgår Kongeskibet i den helt normale uddannelse af søofficerer, bl.a. med øvelser i brandsikkerhed, søredning og overvågning. De værnepligtige ordner alle praktiske opgaver ombord: Både rorgænger- og udkigstjans under sejlads, vagttjeneste i havn samt rengøring og pudsning af messing. Og det er der rigelig af på et skib fra 1932, både indvendig og udvendig. En stor del af de værnepligtige fortsætter efter endt sejltid på DANNEBROG deres karriere i Søværnet. Befalingsmændene ombord på Kongeskibet er normalt tilkommanderet for to-fire års perioder.
Jagtkaptajnens foredrag blev længere end planlagt, og da han selv skulle retur samme aften, var der desværre ikke meget tid til spørgsmål, men deltagerne roste deltagerne det utrolig interessante foredrag.
Det kan varmt anbefales at besøge udstillingen om Kongeskibet DANNEBROG på Koldinghus, som endnu kan ses frem til den 22. oktober 2023.

MANDAG, 2. JANUAR kl. 19.00 i Restaurant Borgerforeningen

40 feststemte medlemmer havde indfundet sig til Borgerforeningens nytårsmøde for at fejre det forgangne år og hylde det nye. Snakken gik som sædvanlig livligt blandt medlemmerne. Efter formandens velkomst sang vi »Vær velkommen Herrens år« og forfatter og journalist Lise Nørgaard, der døde 1.1.2023 i en alder 105 år, mindedes. Så var der middag og derefter gav kun 14-årige Hugo Löve adskillige numre på klaver, både kendte og selvkomponerede, og han må siges at være lidt af et musikalsk “wunderkind”.

Generalkonsul Kim Andersen redegjorde for det forgangne år, der som bekendt har budt på den alvorlige krig i Ukraine, der har udfordret og styrket Vestens sammenhold – ligesom krigens konsekvenser mærkes med høje energipriser og rekordhøj inflation. Generalkonsulen kom også i på den danske regeringsdannelse i efteråret samt den nye regering og Folketing. Sidst, men ikke mindst, blev der også kommenteret på mindretallets strukturdebat, som man ifølge Kim Andersen godt kunne gribe an på en anden måde næste gang, ligesom der var stor opbakning til beslutningen i SdU om at kræve en vis dansk kultur i mindretallets foreninger.


no images were found